Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Публикации

Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България (2007)

Вещите лица в България - етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност (2006)

Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие (2006)

Предизвикателства пред прокуратурата в контекста на съдебната реформа и членството на България в Европейския съюз (2006)

Ефективна публична комуникация на Прокуратурата при противодействие на корупцията (2005)

Предоставяне на концесия на автомагистрала "Тракия" (2005)

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в българската съдебна система (2005)

Противодействие на корупцията и съдебната система. Предизвикателствата пред прокуратурата при противодействие на корупцията (2004)

Противодействие на корупцията и съдебната система. Прокуратурата - състояние и законодателни проблеми (2004)

Мониторинг на корупционните практики в сферата на управлението на общинска собственост и възлагане на обществени поръчки в българските общини (2004)

Международното наказателно правосъдие в контекста на българското законодателство (2004)

Конфликт на интереси в държавната администрация: модели и механизми за ограничаване на корупцията (2003)

Финансиране на политически партии и предизборни кампании в Югоизточна Европа: преодоляване на корупционните практики и засилване на контрола - опит за сравнително изследване (2003)

Проект на Етичен кодекс на служителите в съдебната администрация (2002)

Законосъобразност и прозрачност на тръжната процедура за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на втори GSM оператор на територията на Република България (2001)

Анализ на прозрачността и законността в приватизацията на БТК (2000)

Намаляване на корупцията и повишаване на прозрачността на работата на общинските съвети в България (2000)

Наръчник за ефективно застъпничество на общинско ниво (2000)

Корупцията в съвременна България: аналитичен обзор (1998)
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 26875 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions