Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC

Намаляване на корупцията и повишаване на прозрачността на работата на общинските съвети в България (2000)

Активността на организациите от неправителствения сектор в България през 1998 г. и особено през 1999 г. спомогна за преодоляването на изключително негативното въздействие на ситуацията в отношението към корупцията, което доминираше масовото съзнание след 1989 г. В него представата за корумпираност на държавния апарат бе повсеместна, самият корупционен акт не беше ясно артикулиран и оценяван като престъпен, а представата за това как може да започне преодоляване на проблема, беше в процес на първоначално формиране.

Характерът и структурата на тази публикация включват две относително самостоятелни насоки. Първата е свързана с актуалното състояние на общественото отношение към корупцията, което пряко влияе и върху отношението към корупционния акт на местно равнище. Втората цел на настоящия анализ е да даде препоръки за преосмисляне и ефективно противодействие на корупционните практики в обществото, чрез насърчаване на гражданския контрол и участие в процеса на изработване и реализиране на местната политика. 
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27025 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions