Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Aдрес:
Пощенска кутия No 72
Tелефони:


Факс:

Е-mail:

Програми и проекти

Екипът на Асоциация “Прозрачност без граници” реализира основните си цели и задачи посредством осъществяването на специфични проекти в две основни програмни направления: национална и регионална програма.

Националната програма e ориентирана главно към:

  • апробиране на ефективни модели за независим експертен мониторинг и граждански контрол върху законодателството и процесите на приватизация от гледна точка на принципите на отчетност и прозрачност;
  • повишаване на обществената чувствителност към проблемите на почтеността, прозрачността и отчетността в работата на държавните институции;
  • иницииране на застъпнически кампании за пострадали от корупционни актове лица;
  • провеждане на изследователски проекти.

Регионалната програма е насочена към:

  • събиране и разпространение на специализирана информация за развитие на антикорупционни инициативи в региона;
  • обмяната на опит и трансфер на know-how между сродни неправителствени организации в Югоизточна Европа;
  • създаването на регионални мрежи при осъществяването на антикорупционни инициативи.

|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 29718 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions