Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Горещ телефон за подаване на сигнали за корупция:

Електронен адрес:
За ALAC

Дейността на Центъра се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на външните работи на Федерална Република Германия и на Министерство на външните работи на Република Франция


Какво предлага Центърът?

Дейността на Центъра включва осигуряването на практическа помощ и експертна препоръка на граждани, които са пострадали или са станали свидетели на корумпирано поведение и са проявили решимост да сезират компетентните държавни органи.

Сформираният екип от юристи предоставя правни консултации относно:

  • правата на гражданите в случаи на проявена форма на корупционно поведение;
  • възможностите да се противопоставят на проявите на корупция, предвидени в действащото законодателство;
  • компетентните да се произнесат държавни органи.

Практическата помощ, предоставяна от Центъра, включва и консултация при изработването на жалбите на гражданите, информация относно приложимите законови процедури, набелязването на потенциални слабости в правната аргументация на жалбите и помощ при тяхното отстраняване, както и съвети относно начините за набавяне на необходимата документация.

Важна част от дейността на Центъра е организирането и провеждането на застъпнически кампании с цел превенция на корумпирано поведение сред заетите в държавната администрация и отстраняване на констатирани слабости при функционирането им.

Какво не предлага Центърът?

Центърът за правна консултация на пострадали от корупция не осъществява разследваща дейност по случаи на корупция.

Центърът не може да предприема кампании срещу индивиди или институции.

Центърът не може да представлява своите клиенти в съда по дела, свързани с подадени от тях сигнали или по други дела.

Центърът не може да оказва съдействие по случаи, които вече са преминали през съдебните инстанции.

Центърът не подава документи и не участва в процедури от името на клиенти.

Как да осъществим контакт с Центъра?

Телефон е напълно безплатна линия, чрез която можете да получите информация относно дейността на Центъра и да подадете вашите оплаквания. Линията е отворена в рамките на осем часов работен ден от 9:30 до 17:30, всеки делничен ден.

Можете да подавате информация за случаи на корупция също така на интернет сайта на Transparency International - България http://transparency-bg.org/, електронния адрес на Центъра , както и на специално откритата пощенска кутия No 72.

Как функционира Центърът?

При обаждане от Ваша страна на телефон  Вашето обаждане бива насочено към служител на Центъра, който след уточняване на фактите по случая на корупция, на който сте станали жертва или свидетел, Ви насочва към съответните институции или насрочва с вас интервю за правна консултация.

Центърът работи по ясно установени правила и гарантира конфиденциалност на получената информация.

Изпращайте Вашите сигнали за корупция на следните адреси:

http://nocorr.mvr.bg
Тел.:
За корупция в системата на МВР

Тел.:
За корупция в сферата на финансите

За корупция в съдебната система
e-mail:

Комисия за борба с корупцията
/към Народното събрание/

София 1169, пл. “Александър Батемберг”
№ 1

Комисия за координацията на работата по борбата с корупцията
/към Министерство на правосъдието/

бул. “Дондуков” № 2А
E-mail:
Тел.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 29718 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions