Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Асоциация "Прозрачност без граници"Асоциация "Прозрачност без граници"

Асоциацията е учредена през юни 1998 г. като българското национално представителство на Transparency International и изцяло съобразява дейността си с основните принципи на коалицията. Transparency International (TI) е политически безпристрастна коалиция с идеална цел. Целта на организацията е да мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, както и представители на академичните и правителствените среди в опитите си да намали корупцията на национално, регионално и международно равнище.

На национално равнище Асоциация “Прозрачност без граници” се стреми да обедини усилията на държавните институции, местните власти, представителите на гражданското общество, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната.

ALAC - Център за правна консултация на пострадали от корупция ALAC - Център за правна консултация на пострадали от корупция

На 11 септември 2006 г. отвори врати първият по рода си в България Център за правна консултация на пострадали от корупция!

Центърът е инициатива на Transparency International – България и е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на външните работи на Федерална Република Германия и на Министерство на външните работи на Република Франция. Инициативата е част от проекта “Advocacy and Legal Advice Centres in South East Europe”, включващ изграждането на центрове за правна консултация и застъпничество в редица страни от Югоизточна Европа. Досега подобни центрове съществуват в Босна и Херцеговина, Република Хърватска и Румъния, България, Молдова и Сърбия.

Изграждането на центъра е предизвикано от нуждата да бъде повишена информираността на гражданите относно предизвикателствата, стоящи пред обществото в борбата с корупцията, както и да бъде провокирана обществената заинтересованост относно начините и механизмите за противодействие на корупцията.

Функционирането на Центъра има за цел да предостави възможност на гражданите да вземат активно участие в борбата с корупцията чрез предоставяне на безплатна правна помощ в подкрепа на техните усилия за възмездяване на корупционни престъпления от страна на обществени институции или техни служители.

За целта е открита безплатната телефонна линия , на която могат да бъдат подавани сигнали за случаи на корупция.

Центърът също така има за цел повишаване на капацитета и готовността на държавните институции за работа с граждани при оплаквания за случаи на корупция. В този контекст усилията на центъра са част от усилията за повишаване на общественото доверие към държавните институции и осъществяване на систематични подобрения (законодателни, административни и институционални) в борбата с корупцията.

Изпращайте Вашите сигнали за корупция на следните адреси:

http://nocorr.mvr.bg
Тел.:
За корупция в системата на МВР

Тел.:
За корупция в сферата на финансите

За корупция в съдебната система
e-mail:

Комисия за борба с корупцията
/към Народното събрание/

София 1169, пл. “Александър Батемберг”
№ 1

Комисия за координацията на работата по борбата с корупцията
/към Министерство на правосъдието/

бул. “Дондуков” № 2А
E-mail:
Тел.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 29842 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions