Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Горещ телефон за подаване на сигнали за корупция:

Електронен адрес:
Правила на дейност
 • Дейността на Центъра за правна консултация на пострадали от корупция включва осигуряването на информация и експертна препоръка на граждани, които са пострадали или са станали свидетели на корумпирано поведение и са проявили решимост да сезират компетентните държавни органи.
 • Центърът не може да оказва съдействие по случаи, по които са взети съдебни решения.
 • Центърът съдейства само по един случай на граждани, засегнати от корупция.
 • Центърът не може да представлява своите клиенти в съда.
 • Правните консултанти и сътрудниците на Центъра не могат да представляват негови клиенти в съда по дела, свързани със сигнали, постъпили в Центъра или по други дела.
 • Центърът подпомага и съветва свидетели или жертви на корупционни практики съобразно средствата за информиране на властите, законовите разпоредби и най-добрите възможни разрешения на конкретните случай, но не подава документи и не участва в процедури от тяхно име.
 • Центърът не издава документи, с които да потвърди съществуването на корупционни престъпления, неговите служители могат само да осъществяват консултации и мониторинг върху корупционни дела, които следва да бъдат разследвани и разрешавани в съответствие със закона от българските съдилища.
 • Клиентите на Центъра не могат да използват името на Центъра при по-нататъшно развитие на техните случаи като доказателство за съществуването или несъществуването на корупционно престъпление.
 • Центърът не може да предприема кампании срещу индивиди или институции.
 • Центърът гарантира поверителността на информация, която е постъпила само в Центъра, но не и на информация, която е послужила за развитие на даден случай или която е била оповестена публично; при тези случаи Центърът предоставя съдействие без да подписва споразумение за поверителност.
 • Служителите на Центъра и неговите клиенти трябва да проявяват взаимно уважение и съответстващото му поведение.
 • Центърът за правна консултация на пострадали от корупция не може да откаже съдействие при следните случаи:
 1. Когато клиентът пропуска срещи с консултанти от Центъра или не предоставя необходимите сведения за провеждане на консултация.
 2. При проява на агресивно поведение.
 3. Когато клиентът не се съобразява с условията, поставени за провеждане на сътрудничеството.
 4. Ако клиентът на Центъра използва неговото име без знанието или съгласието на служителите в Центъра.
 5. Ако клиентът на Центъра представи своя случай пред медиите, докато се провежда консултация по него.

Продължителността на консултациите е приблизително

20 минути.

Клиентите на Центъра за правна консултация на пострадали от корупция биват запознати с правилата на дейност на Центъра преди да отнесат своя случай до неговите служители, приемат ги и осигуряват тяхното спазване.

Изпращайте Вашите сигнали за корупция на следните адреси:

http://nocorr.mvr.bg
Тел.:
За корупция в системата на МВР

Тел.:
За корупция в сферата на финансите

За корупция в съдебната система
e-mail:

Комисия за борба с корупцията
/към Народното събрание/

София 1169, пл. “Александър Батемберг”
№ 1

Комисия за координацията на работата по борбата с корупцията
/към Министерство на правосъдието/

бул. “Дондуков” № 2А
E-mail:
Тел.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 26875 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions