Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Укрепване капацитета на Прокуратурата за противодействие на корупцията


Проектът “Реформа на Прокуратурата на Република България” е двугодишна инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, който се осъществява от началото на юли 2006 година с финансовата подкрепа на Британското посолство в България. Той е продължение на дейността от предходния проект на Transparency International-България, в резултат на който бяха проведени поредица от правни и социологически изследвания, работни срещи, експертни кръгли маси и конференции и беше публикувана поредица от книги “Противодействие на корупцията и съдебната система”.

Основен фокус при осъществяването на тази инициатива е поставен върху повишаване на ефективността при междуинституционалното сътрудничество в борбата с корупцията, трансфера на know-how в тази област от страни-членки на ЕС, както и повишаване на институционалния капацитет и авторитета на Прокуратурата на Република България.   

Тук можете да се запознаете с материали и анализи, изработени в резултат от дейността по проекта.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 26875 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions