Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Корупционен индекс

Корупционният индекс е изработен от Transparency International и за първи път е публикуван като годишен индекс през 1995 година.

Корупционният индекс илюстрира нивото на корупция в публичната сфера в над 100 държави. Индексът е създаден на базата на 17 отделни проучвания и изследвания на тринадесет независими институции и организации, проведени сред представители на бизнес средите и анализатори от отделните страни, включително и проучвания на общественото мнение. Индексът фокусира вниманието върху корупцията в обществения сектор и я определя като злоупотреба с обществено положение за лично облагодетелстване. Изследванията, на които се основава индексът, поставят директно въпроси за злоупотребата с държавната власт за реализирането на частни нужди, като се акцентира например върху вземането на подкупи от държавни служители при възлагане на обществени поръчки. Източниците не правят разлика между административна и политическа корупция.

Ценността на Корупционния индекс се определя от факта, че той е продукт на независими едно от друго изследвания, които кумулират възприятията на граждани и външни наблюдатели, на представители на бизнес средите и анализатори на риска. Индексът представлява съвкупност от мненията на тези, които вземат ключовите решения в областта на инвестициите и търговията. Важна последица от публичното оповестяване на Корупционния индекс е, че той съдейства за формиране на обществена чувствителност по отношение на корупцията и допринася за оказване на натиск върху управляващите.

България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година със стойност 2.9 пункта. За периода от 1998 до 2002 година изследванията показват бавно, но стабилно повишение на неговите стойности: през 1999 година - 3.3 пункта, през 2000 година – 3.5 пункта, през 2001 година – 3.7 пункта, а през 2002 година е постигната стойност от 4.0 пункта. С този показател страната ни се нарежда на 45 място наред с Полша и Бразилия. За първи път през 2003 година се отчита по-различна тенденция за България – лек спад в индекса до 3.9 пункта, с който страната заема 54 място наред с Чехия и Бразилия. Индексът през 2004 г. е с по-висока стойност 4.1 пункта и с този показател страната се нарежда на 54 място в класацията. 
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 26875 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions