Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC

Конфликт на интереси в държавната администрация: модели и механизми за ограничаване на корупцията (2003)

Конфликтът на интереси е една от най-разпространените форми на корупция и наличието му в държавната администрация е знак, че е наложително да се търсят механизми за неговото ограничаване. Несъмнено конфликтът на интереси може да бъде открит във всички области на обществения живот, където е възможно разминаването между личния интерес и служебните задължения на конкретно лице. Изследването на Асоциация “Прозрачност без граници” е фокусирано върху проблема “конфликт на интереси в българската администрация” не защото той не е силно изразен и в съдебната система или в медиите, например, а защото разширяването на контекста би могло да доведе до размиване на понятието и до търсене на сходни белези, без наличието на начална отправна точка. Липсата на “български модел” на регламентация на този проблем провокира участниците в изследването да потърсят успешни модели, съществуващи в законодателството на други държави и да представят най-добрите европейски и световни практики за противодействие на конфликта на интереси.

Публикацията има за цел да представи различни модели и механизми за ограничаване на конфликта на интереси в държавната администрация. Тя представя преглед на действащото законодателство, откроява проблемите на държавната администрация през погледа на експертите и през погледа на тези, които са част от нея и, не на последно място, търси и предлага решения. Важна част от публикацията е представеният каталог от мерки за ограничаване на конфликта на интереси в държавната администрация, който има за цел да предложи ефективни модели за идентифициране и реакция на служителя към ситуация на конфликт на интереси като условие за недопускане на проявата му в рамките на държавната администрация.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27025 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions