Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC

Анализ на прозрачността и законността в приватизацията на БТК (2000)

Сделката за продажбата на БТК е най-голямата и значима приватизационна сделка в България. Осъществяването й несъмнено е от значение за икономиката на страната. Реализацията на такава огромна по мащабите си сделка бе показател не само за готовността на правителството да отстоява поетите в рамките на преговорите по СТО ангажименти, но и политиката му, насочена към изпълнение на критериите за присъединяване към ЕС. Процедурата по приватизацията на БТК бе част от процеса на либерализация на далекосъобщителния пазар в България. Законосъобразното и открито протичане на сделката бе гаранция за зачитане на демократичните ценности, възприети от българското общество.

Асоциация “Прозрачност без граници” като неправителствена организация, чиято основна цел е да следи за наличието на корупционни процеси и възможността за тяхното протичане в българското общество, отчете, че приватизацията на БТК ще бъде от съществено икономическо, военно-стратегическо и политическо значение за България и процедурата по осъществяването на сделката трябва да бъде достатъчно ясна, открита и законосъобразно-протичаща.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27025 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions