Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC

Противодействие на корупцията и съдебната система. Предизвикателствата пред прокуратурата при противодействие на корупцията (2004)

Настоящата публикация е резултат от проекта на Асоциация “Прозрачност без граници” – “Укрепване на капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията в България”. Проектът е насочен към прокуратурата, именно защото отчита ключовото й място в борбата срещу престъпността и в частност срещу корупцията.

За България процесът на привеждане на законите в съoтветствие с европейските стандарти в областта на борбата с корупцията да голяма степен се реализира успешно. Следващият и много важен етап е свързан с ефективното приложение на законите, което зависи както от създаването на работещи механизми, така и от компетентна и независима съдебна власт, която да ги прилага.

 Със своята инициатива Асоциация “Прозрачност без граници” си поставя за цел да предложи работещи механизми за вътрешен контрол и да допринесе за усъвършенстване на работата в структурата на прокуратурата с оглед повишаване на ефективността й в борбата срещу корупцията. Задача с не по-малко значение е и предлагането на мерки за укрепване капацитета на прокуратурата при прилагането на антикоруционните норми на наказателното право. За тази цел ще бъдат анализирани различни чужди законодателства, доказали своята ефективност при противодействието на корупцията, за да бъдат установени най-добрите практики в тази насока, приложими в българските условия.

Наред с изследване на най-добрите практики за противодействие на корупцията инициативата предвижда осъществяване на социологически проучвания и правни анализи на българското наказателно и наказателно-процесуално законодателство, както и формулирането на конкретни препоръки за повишаване капацитета на прокуратурата за работата в тази област.

Противодействие на корупцията и съдебната система. Предизвикателствата пред прокуратурата при противодействие на корупцията|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27025 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions