Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC

Противодействие на корупцията и съдебната система. Прокуратурата - състояние и законодателни проблеми (2004)

"Прокуратурата на Република България и борбата с корупционната престъпност - състояние и законодателни проблеми" - доц. д-р Никола Манев

Предмет на публикуваното изследване е състоянието на държавното обвинение в Република България и неговите законодателни проблеми. Задача на изследването е да очертае онези слабости в законодателството и процесуалната практика, които снижават ефективността в действието на прокуратурата. Това е обществено необходимо с оглед на значителната реформа в законодателството, протичаща през последните няколко години.

"Анализ на материалното наказателно законодателство с оглед на ефективността му в борбата с корупцията" - Георги Рупчев

Настоящият анализ има за цел преди всичко да очертае проблемите при тълкуването и, респективно, прилагането на онези материалноправни разпоредби за наказване на корупцията, предмет на измененията и допълненията в Наказателния кодекс от 2002 г.

Анализът съдържа предложения в тази насока. Взети са под внимание както постановките, възприети от съвременните международни антикорупционни инструменти, обяснителните доклади към тях и някои чужди законодателства, така и тезите на българската наказателноправна доктрина и съдебна практика във връзка с прилагането на съответните разпоредби на Наказателния закон от 1951 г. (от 1956 г. - Наказателен кодекс) и действащия Наказателен кодекс от 1968 г.

В резултат на направения анализ са идентифицирани някои празноти и несъвършенства в законовата уредба, във връзка, с които са формулирани и предложенията за законодателни промени в края на публикацията.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27025 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions