Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC

Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие (2006)

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проекта "Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие", който се осъществява с финансовата подкрепа Европейския съюз. В нея са представени резултатите от правния анализ на българското законодателство в областта на финансирането на политическите партии, сравнително-правни изследвания на нормативната уредба в редица европейски страни, както и резултатите от поредица от социологически изследвания и политически анализи, реализирани от екипа на Transparency International-България.
В публикацията са отразени препоръките на български и чуждестранни експерти относно ефективните подходи и модели за повишаване на прозрачността, отчетността и контрола върху финансиране на политическата дейност в България. В книгата за първи път са представени и анализирани резултатите от неколкогодишните изследвания на Асоциация “Прозрачност без граници“, на базата на които са създадени два индекса за измерване нивото на прозрачност в българския политически живот – Индекс за прозрачност при финансиране на политическите партии и Индекс за прозрачност при финансиране на предизборни кампании.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27025 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions