Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Международни аспекти на корупциятаСтруктурните фондове и тяхното взаимодействие с кохезионните фондове
Фондация за реформа в местното самоуправление

hardcopy:  заяви


The Role of Bilaterial Donors in Fighting Corruption
Mats Karlson

hardcopy:  заяви


The Rotten Mango:The Effect of Corruption on International Development Projects
Richard G. Dudley

hardcopy:  заяви


Coordination Between Donors and Recipients in the Fight Against Corruption
Neil Levine
2001,

hardcopy:  заяви

 Справка по този материал


Can Aid Agencies Really Help Combat Corruption?
Brian Cooksey
2002,

hardcopy:  заяви

 Справка по този материал


Corruption & Development Assistance
Stefanie Teggermann
2002,

hardcopy:  заяви

 Справка по този материал


From the Ground Up. Assesing the Record of Anticorrption Assistance in Southern Europe
Martin Tisne& Daniel Smilov
Centyr For Policy Studies, Central European University, The Soros Foundations Network,2004,

hardcopy:  заяви


От нулата. Оценка на постигнатото в областта на антикорупционната помощ в Югоизточна Европа
Мартин Тисне и Даниел Смилов
Център за политологически изследвания, Централноевропейски Университет, Мрежа Фондации "Сорос",2004,

hardcopy:  заяви


 Transparency International
 Комисия за борба с корупцията към 40-то Народно Събрание
 CORIS
 Комисия за координация на работата по борбата с корупцията
 Lithuania
 Azerbaijan
 Moldova
 Slovakia
 Kazakhstan
 Armenia
 Russia|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27000 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions