Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Съдебна реформаJudicial Reform Index for Bulgaria
Central and East European Law Institute Law Initiative

hardcopy:  заяви


Реформа на административното правосъдие-необходимост и перспективи
Министерство на правосъдието

hardcopy:  заяви


Сборник материалов исследования “Судь без корупции"


hardcopy:  заяви


Правовая реформа в Казахстане
Общественьi фонд политико-правовьiх исследований “Интерлигал” в Казахстане

hardcopy:  заяви


Независимост на съдебната система
Отворено общество

hardcopy:  заяви


Focus on Legal Cooperation - #12
Dutch Center for International Legal Cooperation

hardcopy:  заяви


Focus on Legal Cooperation - #11
Dutch Center for International Legal Cooperation

hardcopy:  заяви


Индекс на съдебната реформа в България
Правна инициатива за Централна и Източна Европа

hardcopy:  заяви


Judicial Development Project for Bulgaria
East-West Management Institute
East-West Management Institute,

hardcopy:  заяви


Семинар за ръководители на съдебни звена Администрация, Бюджет, Компютъризация
Център за обучение на магистрати
Център за обучение на магистрати,

hardcopy:  заяви


Медиация и алтернативни способи за решаване на спорове
Център за обучение на магистрати
Център за обучение на магистрати,

hardcopy:  заяви


Правна трибуна
Съюз на юристите в България
Съюз на юристите в България,

hardcopy:  заяви


Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Независимост на съдебната власт
Отворено общество
Отворено общество,

hardcopy:  заяви


Конференция МФИС "Решение споров о правильности вьiбров: судебная власть и независимость" (записи и протокольi конференции)
International Foundation for Election Systems
International Foundation for Election Systems,

hardcopy:  заяви


Програма за развитие на съдебната реформа (Проект)
Инициатива за развитие на съдебната реформа в България
Инициатива за развитие на съдебната реформа в България,

hardcopy:  заяви


Противодействие на корупцията в съдебната система
Национално сдружение на съдебните служители
Национално сдружение на съдебните служители,

hardcopy:  заяви


Прокуратурата в Европа
доц. д-р Иван Петров

hardcopy:  заяви


Corruption and Access to Justice
TI- Moldova and UNDP
TI- Moldova and UNDP,

hardcopy:  заяви


Independence of the Judicial System
Open Society - BG, Colpi Program
Open Society - BG, Colpi Program,

hardcopy:  заяви


Холистичният подход в борбата с корупцията в съдебната система
Коалиция 2000
Коалиция 2000,

hardcopy:  заяви


Съдебната реформа в България: Възможности за развитие на модерна система за регистрация (Кръгла маса)
Център за изследване на демокрацията
Център за изследване на демокрацията,

hardcopy:  заяви


Корупционен мониторинг на Коалиция 2000 (изследване сред магистрати)
Коалиция 2000, Vitosha Research
Коалиция 2000, Vitosha Research,

hardcopy:  заяви


Твоето право на защитен труд
Конфедерация на независимите синдикати в България

hardcopy:  заяви


Твоите права на социална защита
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на независимите синдикати в България,

hardcopy:  заяви


Право и политика. Предизвикателствата на прехода
Фондация Фридрих Еберт
Фондация Фридрих Еберт,

hardcopy:  заяви


Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт (Проект)
Център за изследване на демокрацията
Център за изследване на демокрацията,

hardcopy:  заяви


Прокуратурата - състояние и законодателни проблеми
TI - Bulgaria
TI - Bulgaria,

hardcopy:  заяви


An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary
Edgardo Buscaglia, Maria Dakolias
Edgardo Buscaglia, Maria Dakolias,

hardcopy:  заяви


Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention,

hardcopy:  заяви


Judicial Anti-Corruption Program
Center for the Study of Democracy
Center for the Study of Democracy,

hardcopy:  заяви


Regional Seminar "Judicial Cooperation,Trafficking in Human Beings and Corruption"


hardcopy:  заяви


Реформите в системата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода в Република България
Д-р Емил Константинов и ст н с Д-р Здравко Трайков

hardcopy:  заяви


Противодействие на Корупцията в Съдебната Система
Национално Сдружение на Съдебните Служители

hardcopy:  заяви


Public Administration and Legal and Judicial Reform Program:Identification Mission Aide Memoire


hardcopy:  заяви


Програма за Реформа на Държавната Администрация и Съдебната Власт: Паметна Записка на Проучвателната Мисия на Световната Банка


hardcopy:  заяви


Международна Конференция "Състояние и Проблеми на Сдруженията на Юристите в България и Ролята на Правната Професия в Процеса на
Министерство на Правосъдието
Министерство на Правосъдието,

hardcopy:  заяви


Холистичният подход в борбата с корупцията в съдебната система
Черноморска правна общност
Koaлиция 2000,2003,

hardcopy:  заяви


Изследване и популяризиране на добри практики за подобряване на обществения достъп до съда
Програмен и аналитичен център за европейско право
Програмен и аналитичен център за европейско право,2004,

hardcopy:  заяви


Independence of the Judicial System
Open Society Club Burgas and Black Sea Law Community Burgas
Open Society Foundation and COLPI Program - Bulgaria,2001,

hardcopy:  заяви


Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите-членки на Европейския съюз и в страните кандидатки
д-р Мария Йорданова, Димитър Марков
Център за изследване на демокрацията,2005,

hardcopy:  заяви


 Transparency International
 Комисия за борба с корупцията към 40-то Народно Събрание
 CORIS
 Комисия за координация на работата по борбата с корупцията
 Lithuania
 Azerbaijan
 Moldova
 Slovakia
 Kazakhstan
 Armenia
 Russia|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 26860 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions