Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Антикорупционни инициативи на гражданското обществоУкрепване на общественото влияние и упражняване на публичен контрол върху процеса на вземане на решения
Институт за регионални и международни изследвания
Институт за регионални и международни изследвания,

hardcopy:  заяви


Антикорупционна инициатива във Велико Търново
Румен Чакъров и Теодора Калейнска

hardcopy:  заяви


Процесът Коалиция 2000 през 1999г.: локални инициативи в периода 1999-2000
Коалиция 2000
Коалиция 2000,1999,

hardcopy:  заяви


Изграждане на коалиции и мониторинг на противодействие на корупцията: стратегии и въздействие в страните от Централна и Източна Европа
Коалиция 2000
Коалиция 2000,

hardcopy:  заяви


Антикорупционен форум за Югоизточна Европа
Коалиция 2000
Коалиция 2000,

hardcopy:  заяви


Как да правим застъпнически кампании в България
Елена Трифонова, Гергана Христова, Петър Петров

hardcopy:  заяви


How Do We Design an Advocacy Campaign in Bulgaria
Elena Trifonova, Gergana Vassileva, Assya Hristova, Petar Petrov

hardcopy:  заяви


Модели на партньорство Държава- гражданско общество
Ресурсен център
Ресурсен център,

hardcopy:  заяви


Национална среща на организациите с идеална цел – “Възроденото гражданско участие” (24-25.10.1998)

1998,

hardcopy:  заяви


План за действие срещу корупцията
Коалиция 2000
Коалиция 2000,

hardcopy:  заяви


Изграждане на коалиции и мониторинг на противодействие на корупцията: стратегии и въздействие в страните от Централна и Източна Европа
Коалиция 2000
Коалиция 2000,

hardcopy:  заяви


Чисто бъдеще: план за действие срещу корупцията
Коалиция 2000
Коалиция 2000,

hardcopy:  заяви


Clean Future: Anti-corruption Action Plan for Bulgaria
Coalition 2000
Coalition 2000,

hardcopy:  заяви


Security Challenges and Development of Southern Balkans
Institute for Regional and International Studies
Institute for Regional and International Studies,

hardcopy:  заяви


България 21.век : Накъде отиваме?
Съст. Евгений Дайнов

hardcopy:  заяви


Лобизмът- форма на граждански контрол ; Лобизъм / застъпничество : основни насоки ; Програма за обучение. Застъпничество и лобиране
Програма Демократична мрежа,ISC
Програма Демократична мрежа,ISC,

hardcopy:  заяви


Прозрачност против корупцията
Гражданско сдружение “ Обществен барометър “ Сливен
Гражданско сдружение “ Обществен барометър “ Сливен,

hardcopy:  заяви


Developing and Implementing an Anti-corruption Action Plan for Bulgaria
Coalition 2000
Coalition 2000,

hardcopy:  заяви


Clean Future: International Conference Organized by Coalition 2000 Discusses Coalition Building and Monitoring to Counter Corruption
Coalition 2000
Coalition 2000,

hardcopy:  заяви


Clean Future: A Coalition 2000 Policy Forum Maps Out the Way to a Clean Future
Coalition 2000
Coalition 2000,

hardcopy:  заяви


Гражданско общество и развитие – участие на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век
Център за социални практики
Център за социални практики,

hardcopy:  заяви


Антикорупция – учебно помагало
Коалиция 2000
Коалиция 2000,

hardcopy:  заяви


Топография на властта в България
Съст. Десислава Цекова

hardcopy:  заяви


Security and Reconstruction of SEE: A Policy Outlook from the Region
Institute for Regional and International Studies
Institute for Regional and International Studies,

hardcopy:  заяви


Български център за нестопанско право
Български център за нестопанско право
Български център за нестопанско право,

hardcopy:  заяви

 Справка по този материал


Антикорупционни проекти “ Гражданското общество срещу корупцията” – ноември 2003

2003,

hardcopy:  заяви


Партньорство между публична власт и гражданско общество - България в европейска перспектива

Фондация общество и информация, Консорциум Гражданско общество,2004,

hardcopy:  заяви


Неправителствени организации в България, които генерират идеи
Институт за икономическа политика
Институт за икономическа политика,1998,

hardcopy:  заяви


 Transparency International
 Комисия за борба с корупцията към 40-то Народно Събрание
 CORIS
 Комисия за координация на работата по борбата с корупцията
 Lithuania
 Azerbaijan
 Moldova
 Slovakia
 Kazakhstan
 Armenia
 Russia|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 26861 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions