Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Етични кодекси / Кодекси за поведениеBuilding Public Trust: Ethics Measures in OECD Countries, PUMA Policy Brief No.7

OECD,2000,


hardcopy:  заяви

 Справка по този материал


TI Reader on Codes of Conduct

TI,1999,
A sample selection
hardcopy:  заяви


Етичен кодекс на служителите в съдебната администрация

TI, Legal Policy Institute, Сдружение на съдебните служители, Проект за развитие на съдебната власт,2002,

hardcopy:  заяви


Ethics or Chaos - An Ethics for the Third Millenium
Angela Leuci Porfirione
TI Italy,2000,

hardcopy:  заяви


The Ethical Codes of Polish Public Officials, Discussion Papers, No.8
Barbara Kudrycka

hardcopy:  заяви


Етичен кодекс и социален одит-Ръководство


hardcopy:  заяви


Стандарти за етично поведение на служителите в изпълнителната власт


hardcopy:  заяви


Selected Articles on Ethics and Corruption - Appearing in Public Management Forum
SIGMA
SIGMA,

hardcopy:  заяви


Ethics or Corruption? Building a Landscape for Ethics Training in Central and Southeastern Europe
Rodney Erakovich, Dragoljub Kavran, Sherman M. Wyman

hardcopy:  заяви


Национални консултации по публична етика на местно ниво-Покана


hardcopy:  заяви


Публична етика на местно ниво, Пакет типови инициативи


hardcopy:  заяви


Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Европайски парламент,2001,

hardcopy:  заяви

 Справка по този материал


Кодекс за поведение на ръководители и служители в търговски и бизнес компании


hardcopy:  заяви


Basic Guidelines for Codes of Business Conduct


hardcopy:  заяви


Harnessing the Private Sector for Anti-Corruption in Transition Economies: Second Annual Meeting of the Anti-Corruption Network


hardcopy:  заяви


Социални Нагласи и Преживявания на Бизнес Ориентирания Човек в България


hardcopy:  заяви


Проектна Идея: Нефинансови препядствия пред развитието на малкия и средния бизнес в България
Transparency International - Bulgaria
Transparency International - Bulgaria,

hardcopy:  заяви


Очакванията на бизнеса от новия правителствен екип


hardcopy:  заяви


Проект Оценка на Ценностна Система и Обучение в Бизнес-Етика на Група Бизнесмени в България: Предложение за дейности и бюджет


hardcopy:  заяви


The Future of Micro-Finance in Bulgaria: A Perspective
Herman Abels

hardcopy:  заяви


OECD Best Practices for Budget Transparency
OECD
OECD,

hardcopy:  заяви


Business Aprroaches to Combating Bribery: A Study of Codes of Conflict
Kathryn Gordon, Maiko Miy

hardcopy:  заяви


Code of Ethics of Public Servants


hardcopy:  заяви


Corruption and Economic Development in Bulgaria


hardcopy:  заяви


The World Bank Lending Program in Bulgaria
World Bank
World Bank,

hardcopy:  заяви


Защо не ни броят за икономически свободна страна? (икономическата перспектива)


hardcopy:  заяви


Защо не ни броят за икономически свободна страна? (икономическата перспектива)


hardcopy:  заяви


Меморандум на правителството на република България за икономическата политика


hardcopy:  заяви


Window on East Europe: Building the Ethical Infrastructure of the Market in Post-Communist Countries: The Case of Bulgaria
Rossitsa Rangelova

hardcopy:  заяви


Small and Medium Enterprises in Bulgaria: the Existing State of Development
Institute for Market Economies
Institute for Market Economies,

hardcopy:  заяви


Central Unit on Purchasing Guidance: No. 16 Purchasing Ethics
H.M. Treasury

hardcopy:  заяви


Small Firms and Economic Transformation in Bulgaria (Small Business Economics 9: 319-333, 1997)
Will Bartlett, Rossitsa Rangelova
1997,

hardcopy:  заяви


Fighting Corruption in Developing Countries and Emerging Economies: the Role of the Private Sector
OECD
OECD,

hardcopy:  заяви


Declaration of Integrity in Business Conduct: Information Kit
Sovereign Ventures Incorporated

hardcopy:  заяви


Guidelines for Developing a TI National Chapter Code of Ethics
Transparency International
Transparency International,

hardcopy:  заяви


Legislative Ethics: A Comparative Analysis - Legislative Research Series Paper 4
National Democratic Institute for International Affairs
National Democratic Institute for International Affairs,

hardcopy:  заяви


Етичните кодекси


hardcopy:  заяви


Етичен кодекс
Българска асоциация на социалните работници
Българска асоциация на социалните работници,

hardcopy:  заяви


Code of Conduct for all Office Holders (Law Reform Commission of Australia): TI Best Practices Documentation
Transparency International
Transparency International,

hardcopy:  заяви


Multidisciplinary Group on Corruption: Recommendation 60 (1999) on Political Integrity of Local and Regional Elected Representat
Council of Europe
Council of Europe,

hardcopy:  заяви


Международен Кодекс за Поведение на Длъжностните Лица


hardcopy:  заяви


Етичен кодекс: Модел за обща рамка
Transparency International - Bulgaria
Transparency International - Bulgaria,

hardcopy:  заяви


Draft Recommendation on the Status of Public Officials in Europe and Explanatory Report
European Committee on Legal Cooperation
European Committee on Legal Cooperation,

hardcopy:  заяви


Закон за държавния служител


hardcopy:  заяви


Национална система на почтеността


hardcopy:  заяви


Кодекси за поведение на длъжностните лица в местната власт
Майкъл Липе

hardcopy:  заяви


Codes of Conduct for Local Government Officials
Michael Lippe

hardcopy:  заяви


Прозрачност или корупция: Неотложният избор
Нели Огнянова

hardcopy:  заяви


Corruption, Clientelism, and the Future of the Constitutional State in Eastern Europe
Andras Sajo

hardcopy:  заяви


Ethics, Accountability and Good Governance: Some Reflections (9th International Anti-Corruption Conference in Durban,
Kamal Hossain

hardcopy:  заяви


What is an "Ethics Infrastructure"?
PUMA
PUMA,

hardcopy:  заяви


Глава 8А - Регулиране на лобирането


hardcopy:  заяви


Правилник на Сената: Комисия за етика на управлението


hardcopy:  заяви


Ethics Manual for Members, Officers, and Employees of the US House of Representatives
The Committee on Standards of Official Conduct
The Committee on Standards of Official Conduct,

hardcopy:  заяви


Code of Conduct-Ethical and Professional Administration of Election
IDEA
IDEA,1997,

hardcopy:  заяви


Code of Conduct-Ethical and Professional Observation of Elections
IDEA
IDEA,1997,

hardcopy:  заяви


Code of Conduct-Political Parties in Democratic Elections
IDEA
IDEA,1999,

hardcopy:  заяви


Етични норми за поведение на служителите от данъчната администрация


hardcopy:  заяви


Кодекс за поведение на митническия служител


hardcopy:  заяви


Проект Ограничаване на корупционните практики в съдебната администрация и популяризиране на етичния кодекс на съдебния служител

Отворено Общество София,2003,

hardcopy:  заяви


Codes of Conduct for Public Servants
Jolanta Palidauskaite
Kaunas University of Technology, Lithuania,

hardcopy:  заяви


Code of Ethics of Public Servants Check Republic

2001,

hardcopy:  заяви


Code of Conduct for Employees of Government Departments Italy

2001,

hardcopy:  заяви


How Can Parliamentary Codes of Conduct and Registers of Members Interests
Sir Philip Mawer
2003,

hardcopy:  заяви


Reccomendation No.R(2000) 10 of the Committee of Ministers to Member States on codes of conduct for public officials

Council Of Europe Committee of Ministers,2000,

hardcopy:  заяви


Governance Guidelines for Transparency International Bulgaria Board of Directors Code of Ethics


hardcopy:  заяви


Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация


hardcopy:  заяви


Кодекс за поведение на държавния служител


hardcopy:  заяви


Кодекс за поведение (Обща характеристика)


hardcopy:  заяви


 Transparency International
 Комисия за борба с корупцията към 40-то Народно Събрание
 CORIS
 Комисия за координация на работата по борбата с корупцията
 Lithuania
 Azerbaijan
 Moldova
 Slovakia
 Kazakhstan
 Armenia
 Russia|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 26861 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions