Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
 2006
 2005
 2004
 2003

Aдрес:
Пощенска кутия No 72
Tелефони:


Факс:

Е-mail:


25.11.2005
Национална кръгла маса “Политическата корупция: прозрачност при финансиране на предизборна кампания - предизвикателства и механизми”

На 25 ноември 2005 г. от 9.30 часа в зала “Александър”, хотел “Радисън” се проведе национална кръгла маса “Политическата корупция: прозрачност при финансиране на предизборна кампания - предизвикателства и механизми”. Форумът е част от проект на TI-България “Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на Националната програма ФАР. Проектът има за цел създаване на система за оценка и мониторинг на проявните форми на политическата корупция в България и изграждане на обществен консенсус за цената на политическата корупция и необходимостта от предприемане на съвместни действия за нейното намаляване.

По време на форума TI-България огласи резултатите от Индекса за прозрачност на финансиране на предизборна кампания 2005. Индексът е първият по рода си в Югоизточна Европа и за първи път се разработва от екипa на TI-България. Tой е формиран на базата на национално представително изследване, което бе проведено в периода юни – юли 2005 г.

На кръглата маса също така бяха обсъдени слабостите в законодателната уредба на финансиране на предизборните кампании, създаването на механизми за мониторинг при финансиране на предизборните кампании; засилванeто на диалога между отделните държавни институции и гражданското общество.

Участие във форума взеха д-р Антоний Гълъбов, експерт на TI-България, д-р Петя Георгиева, Свободен университет в Брюксел, доц. Румяна Коларова, СУ “Св. Климент Охридски”, д-р Димитър Димитров, СУ “Св. Климент Охридски”, Петьо Славов, член на ЦИК (1997 – 2005), Румяна Бъчварова, изпълнителен директор на социологическа агенция “Маркет линкс”, Иван Михалев, в-к “Капитал”, както и представители на политически партии, неправителствени организации и бизнес асоциации.
 повече


24.11.2005
Публичен дебат "Финансиране на политическите партии в България: прозрачност и отчетност в ситуация на частични местни избори

На 24 ноември 2005 г. в х-л Шератон, зала "Рила" се проведе Публичен дебат на тема "Финансиране  на политическите партии в България: прозрачност и отчетност в ситуация на частични местни избори". Форумът е част от проект “Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в България”, реализиран с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България. Целта на проекта е да се повиши публичната информираност за прозрачността при финансиране на политическите партии в България, както и да се предложат механизми за нейното подобряване в съответствие с най-добрите световни практики.

По време на дебата TI-България огласи резултатите от Индекса за прозрачност на финансирането на политическите партии в България. Индексът е първият по рода си в Югоизточна Европа и за трети пореден път се разработва от екипa на TI-България. Tой е формиран на базата на изследване, което бе проведено октомври 2005 г. в градовете Асеновград, Разгра, Русе, Севлиево, Стара Загора, София и Ямбол. Интервюирани са представители на четири групи – политически партии, бизнес, неправителствени организации и медии.

Участие във форума взеха д-р Антоний Гълъбов, експерт на TI-България, д-р Петя Георгиева, Свободен университет в Брюксел, Владимир Шопов, СУ “Св. Климент Охридски”, Драгомир Стоянов, СУ “Св. Климент Охридски”, Теофан Германов, политолог, Васил Мареков, политолог. 
 повече


18.10.2005
Индекс за възприятие на корупцията на Transparency International за 2005 г.
  • Резултати от изследването на Корупционния индекс за 2005 г.

изтегли

  • Информация за пресата

изтегли

15.09.2005
Конвенцията на ООН срещу корупцията получи необходимия й брой ратификации за влизане в сила

По време на срещата на върха на ООН в Ню Йорк, приетата в края на октомври 2003 г. Конвенция на ООН срещу корупцията получи своята тридесета ратификация и ще влезе в сила след 90 дни, на 14 декември тази година. Въпреки че до настоящия момент тя е подписана от 133 страни, процесът на събиране на необходимите ратификации продължи близо две години. България е сред първите държави, подписали Конвенцията, но все още не я е ратифицирала.

 Съществуват опасения, че този документ няма да има необходимата тежест, понеже не е подкрепен от държавите от Г8, с изключение на Франция. Въпреки това, Конвенцията на ООН срещу корупцията представлява силен инструмент, както с възможностите за международно сътрудничество, които предлага, така и с откриването на по – широки възможности за борба с корупцията, включващи възстановяването на държавни средства, присвоени от диктатори; засилване на натиска срещу големи банкови центрове като Великобритания и Швейцария за прилагане на по – строги мерки срещу прането на пари и др.

02.09.2005
Асоциация "Прозрачност без граници" поиска достъп до документацията по магистрала "Тракия" и среща с новия министър на регионалното развитие и благоустройство господин Асен Гагаузов

Асоциация "Прозрачност без граници" изпрати писмо до новоназначения министър на регионалното развитие и благоустройството господин Асен Гагаузов с искане да получи достъп до разсекретения договор за отдаване на концесия на магистрала "Тракия", както и покана за среща с министъра. Вижте текста на писмото тук.  

22.08.2005
Компаниите, които не спазват правилата не трябва да бъдат допускани до бъдещи договори по програмата “Петрол срещу храни”, съобщава Transparency International

Берлин, 22 август 2005 – Организацията на обединените нации, банките за развитие и правителствата трябва да се противопоставят на бъдещи договаряния с кампании, за които съществуват достатъчно доказателства за корупция. Допускането на корупция от страна на датската компания Грундфос във връзка с програмата на ООН “Петрол срещу храни” в Ирак дава друг потресаващ пример за накърняване на обществения интерес в частна полза.   

Независимата анкетна комисия на ООН по програмата “Петрол срещу храни” отправи призив към повече от 140 датски компании да разкрият детайлите относно тяхното участие в спорната инициатива. Датската национална агенция за стопанска инициатива и строителство оценява, че датските компании са извършили дейности на стойност 440 милиона евро в рамките на програмата.  

  “Грундфос не е единствената компания, въвлечена в закононарушения”, заяви Йенс Бертелсен, заместник-председател на националното представителство на Transparency International в Дания. Той настоя другите компании да сътрудничат на разследванията, като добави, че “честното признание на нарушенията е за предпочитане пред предумишлената измама. Наложените санкции следва да отчитат това”.

 “Корупцията не бива да бъде толерирана в никакъв случай, но е особено неприятно, когато тя отклонява ресурси от обществените програми, създадени, за да помагат на хора в крайна нужда”, заяви президентът на Transparency International г-н Петер Айген. “В случаи, при които има достатъчно доказателства за корупция в рамките на програмата “Петрол срещу храни”, би трябвало компаниите да не бъдат до търгове за бъдещи проекти, особено в случаи, когато те не са показали воля за сътрудничество или промяна в поведението си.”  Петер Айген добави, че “От друга страна, прибързаните обвинения срещу отделни лица, повдигнати по политически причини, не е продуктивно”.

Разрастващият се скандал “Петрол срещу храни” показва, че правителствата на богатите държави се провалят при изпълнението на своите ангажименти съгласно Конвенцията ОИСР срещу подкупите, която инкриминира международния подкуп в страните – участнички. Докато бизнес общността в страните от ОИСР открито подкрепя борбата с корупцията, е налице недостиг на ангажираност спрямо Конвенцията сред ръководителите от частния и публичния сектор. Тромавите законови процедури и липсата на трансгранично сътрудничество са били обект на наказателно преследване съгласно Конвенцията.    

Програмата “Петрол срещу храни”, която бе в сила от декември 1996 до ноември 2003 година, позволи на Ирак да продава петрол, за да заплаща храни и хуманитарни доставки. Бившето иракско правителство на президента Саддам Хюсеин вземаше насила подкупи и допълнителни такси от подбрани купувачи на иракски петрол и продавачи на хуманитарни стоки. Според различни оценки, натрупаната от него сума в резултат на това е между 1,7 милиарда и 4,7 милиарда долара.


 

12.08.2005
Казусът с магистрала "Тракия"

Днес, 12.08.2005 г. (петък), Асоциация “Прозрачност без граници получи заверен препис от протокол № 319 от заседание на Комисията за защита на конкуренцията, проведено на 10.08.2005 г. (сряда), във връзка с направени искания до Комисията от страна на Асоциацията за:

1. Проучване на оборота, реализиран извън страната от чуждестранни акционери в съвместното предприятие “Магистрала Тракия” АД.

2. Сигнализиране на органите на досъдебното производство за разследване на достоверността на изложените в декларация от страна на МСФ-Мониз да Майа (акционер в “Магистрала Тракия”АД) твърдения за това, че дружеството не извършва стопанска дейност на територията на Република България.

По горните две точки Комисията за защита на конкуренцията постанови:

1. Отменя хода по същество и връща преписката за допълнително проучване с цел искане на консултативно становище от страна на Генерална дирекция “Конкуренция” към Европейската комисия.

2. Предоставя на Районна прокуратура – София, по компетентност, въпросната декларация на МСФ-Мониз да Майа с оглед проверка на достоверността на изложените в нея факти.

 Асоциация “Прозрачност без граници” ще продължава да следи развитието на казуса.

08.06.2005
Върховна касационна прокуратура отправи протест до Върховния административен съд срещу решението на Министерски съвет от 30 декември 2004 г. за отдаване на автомагистрала "Тракия" на концесия

Според Върховна касационна прокуратура решението на Министерски съвет за предоставяне на концесия върху републиканския път "Тракия" влиза в противоречие както с материално-правни разпоредби на Закона за концесиите, така и с целта на закона като цяло. Това води до нищожност на правителственото решение, както и на договора, сключен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 20 март 2005 г.

Аргументите в простеста на прокуратурата съвпадат с изводите, направени в експертния доклад на Transparency International - България, отнасящи се до законосъобразност на сделката за отдаване на концесия на автомагистрала "Тракия" 

04.06.2005
Международна конференция "Предизвикателства пред прокуратурата в контекста на съдебната реформа и членството на България в Европейския съюз"

Асоциация “Прозрачност без граници” има удоволствието да обяви провеждането на международната конференция “Предизвикателства пред прокуратурата в контекста на съдебната реформа и членството на България в Европейския съюз”, която ще се проведе на 6 юни 2005 година в зала “Средец”, хотел Шератон от 9.00 до 17.30 ч. Форумът е част от проекта “Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията в България”, който се осъществява със съдействието на посолството на Великобритания в България. Моля вижте програмата на събитието тук.

Конференцията е насочена към постигане на основната цел на проекта – да обедини усилията на експерти от България и страни-членки на Европейския съюз и по този начин да окаже съдействие за укрепване институционалния капацитет на прокуратурата за по-ефективна борба с корупционните престъпления. Инициативата на Transparency International – България е насочена към прокуратурата, именно защото отчита нейното ключово място за ограничаване на престъпността и в частност на корупцията в страната.

На конференцията ще бъдат представени най-добрите практики за ефективно противодействие на корупцията и опита в тази насока на прокуратурите от държави – членки на ЕС. Също така ще бъдат представени предложения за Комуникационна стратегия и Стратегия за укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията.

Снимки (1, 2)
 повече


09.05.2005
Среща с председателя на Комисята за защита на конкуренцията

На 9 май 2005 г. по покана на Комисията за защита на конкуренцията беше проведена среща между председателя на Комисията г-н Петко Николов и експерти на Transparency International – България.
 повече


25.04.2005
Среща с представители на Европейска инвестиционна банка

Асоциация "Прозрачност без граници" проведе среща с представители на централния офис на Европейска инвестиционна банка. По време на срещата бе обсъдена сделката за предоставяне на автомагистрала "Тракия" на концесия. Асоциацията представи своя доклад и основните нарушения, констатирани в резултат на проведеното разследване.Участниците в срещата потвърдиха своето желание за продължаване на сътрудничеството в тази насока.

10.04.2005
Асоциация "Прозрачност без граници" оповести междинен доклад от своето разследване относно предоставянето на концесия на автомагистрала Тракия
В рамките на организирана пресконференция Асоциация "Прозрачност без граници" запозна представители на българските медии с предварителните изводи от своето разследване на проблемите, свързани с изграждане на автомагистрала "Тракия" като публично-частно партньорство между република България и "Автомагистрала Тракия" АД. Изтегли доклада от тук.


 повече


04.04.2005
Официален отговор на секретариата на Transparency International във връзка с концесията на магистрала "Тракия"
Получен бе официален отговор от секретариата на Transparency International в Берлин относно искането за допускане на Асоциация "Прозрачност без граници" до независим мониторинг на процедурата по сключване на договор за отдаване на концесия на магистрала "Тракия".29.03.2005
Асоциация "Прозрачност без граници" организира среща на неправителствени организации

Днес, 29 март 2005 година, екипът на Transparency International – България запозна представителите на 10 граждански организации с началните резултати от своето разследване на процедурата по предоставяне на концесия на магистрала “Тракия”. То обхваща основните параметри на сделката с оглед на прозрачност, законосъобразност и целесъобразност на сделката и защита на обществения интерес. Участие в срещата взеха представители на Българска медийна коалиция, Институт за пазарна икономика, Център за развитие на медиите, Институт Отворено общество, ПроМедия, Център за либерални стратегии, Център за икономическо развитие, Европейски институт, Програма “Достъп до информация” и Фондация за развитие на местното самоуправление.
 повече


25.03.2005
Публичен форум “Повишаване на прозрачността на финансирането на политическите партии в България” в гр. Монтана

На 25 март 2005 г. в гр. Монтана се проведе публичен форум на тема “Повишаване на прозрачността на финансирането на политическите партии в България”.

24.03.2005
Публичен форум “Повишаване на прозрачността на финансирането на политическите партии в България” в гр. Благоевград

На 24 март 2005 г. в гр. Благоевград се проведе публичен форум на тема “Повишаване на прозрачността на финансирането на политическите партии в България”.

24.03.2005
Отговор на Министерство на регионалното развитие и благоустройство на писмото на Асоциация "Прозрачност без граници" относно концесията на магистрала Тракия
Виж писмото тук.

22.03.2005
Официално писмо на Асоциация "Прозрачност без граници" до министър Церовски
В рамките на кампанията на Асоциация "Прозрачност без граници" по установяването на законосъобразността на сделката за отдаване на концесия на магистрала Тракия организацията изпрати на министър Валентин Церовски официално писмо с искане да бъде допусната като независим наблюдател на концесионната сделка. Виж текста на писмото тук.11.03.2005
Публичен форум “Повишаване на прозрачността на финансирането на политическите партии в България” в гр. Сливен

На 11 март 2005 г. в гр. Сливен се проведе публичен форум на тема “Повишаване на прозрачността при финансиране на политическите партии в България”.

25.02.2005
Публичен форум “Повишаване на прозрачността на финансирането на политическите партии в България” в гр. Плевен

Вторият от поредицата публични форуми на тема “Повишаване на прозрачността при финансиране на политическите партии в България”се проведе в гр. Плевен на 25 февруари 2005 г. Участие във форума взеха представители на неправителствените организации, политическите партии и медиите. Дискутирани бяха основните форми на корупция при финансиране на политически партии и предизборни кампании; принципите и стандартите за прозрачност и отчетност при финансирането на политическите партии; най-добрите световни практики за гарантиране на прозрачност на процеса на финансиране на политическите партии.

18.02.2005
Публичен форум “Повишаване на прозрачността на финансирането на политическите партии в България” в гр. Смолян

На 18 февруари 2005 г. в гр. Смолян се проведе първият от поредицата публични форуми на тема “Повишаване на прозрачността при финансиране на политическите партии в България”. Форумите са предвидени като част от проекта на Асоциация “Прозрачност без граници” на тема “Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в България”, реализиран с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България.

В рамките на форума бяха представени резултатите от проведеното социологическо проучване за прозрачност при финансиране на политическите партии в България за гр. Смолян, както и Индекса за прозрачност на финансирането на политическите партии в България. Обсъдени бяха такива важни въпроси като: каква е цената на непрозрачното финансиране на политическите партии; кои са основните принципи на добрия финансов мениджмънт; кои са най-добрите практики при осигуряване на прозрачно финансиране на политическите партии; кои са положителните страни на отчетността и публичността.

На форума присъстваха представители на политическите партии, бизнеса, неправителствените организации и медиите.

14.02.2005
Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии в България

На 14 февруари 2005 г. Асоциация “Прозрачност без граници” обяви за втори пореден път резултатите от Индекса за прозрачност на финансирането на политическите партии в България на пресконференция в БТА. Индексът е първият по рода си в Югоизточна Европа и за втори път се разработва от екипa на Асоциацията. Tой е формиран на базата на изследване, което бе проведено в периода октомври - декември 2004 г. в градовете София, Плевен, Добрич, Монтана, Сливен, Смолян и Благоевград. Интервюирани са представители на четири групи – политически партии, бизнес, неправителствени организации и медии.

 
 повече


27.01.2005
Мултинационални компании се обединяват в борба срещу корупцията

Давос, Швейцария – някои от най-големите строителни и разработващи природни ресурси компании, чиито индустрии са в центъра на световните разследвания за корупция, се обединяват около план за самостоятелно “прочистване”.
 повече

|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27760 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions