Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
 2006
 2005
 2004
 2003

Aдрес:
Пощенска кутия No 72
Tелефони:


Факс:

Е-mail:


29.03.2005
Асоциация "Прозрачност без граници" организира среща на неправителствени организации

Представителите на неправителствените организации предложиха на Transparency International – България в едноседмичен срок да запознае гражданския сектор и медиите с окончателните резултати от своето разследване в рамките на публично обсъждане на сделката. В процеса на обсъждането ще бъдат формулирани основни въпроси и изисквания на представителите на гражданското общество към правителството на Република България при подготовката и реализирането на сделката.
Участвалите в срещата организации изразиха своето мнение относно важността и сериозността на въпросите, възникващи при концесионирането на магистрала “Тракия”. В хода на обсъжданията най-сериозно внимание бе обърнато на принципните проблеми, свързани с упражняването на граждански контрол върху вземането на решения на изпълнителната власт при изграждането на публични обекти с висока обществена значимост и поемането на финансови ангажименти от страна на държавата в процеса на тяхното реализиране.

Днес, 29 март 2005 година, екипът на Transparency International – България запозна представителите на 10 граждански организации с началните резултати от своето разследване на процедурата по предоставяне на концесия на магистрала “Тракия”. То обхваща основните параметри на сделката с оглед на прозрачност, законосъобразност и целесъобразност на сделката и защита на обществения интерес. Участие в срещата взеха представители на Българска медийна коалиция, Институт за пазарна икономика, Център за развитие на медиите, Институт Отворено общество, ПроМедия, Център за либерални стратегии, Център за икономическо развитие, Европейски институт, Програма “Достъп до информация” и Фондация за развитие на местното самоуправление.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27760 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions