Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003

Aдрес:
Пощенска кутия No 72
Tелефони:


Факс:

Е-mail:


06.12.2006
Асоциация "Прозрачност без граници" обяви резултатите от изследването Световен корупционен барометър за 2006 година на Transparency International

   На пресконференция днес Асоциация "Прозрачност без граници" обяви резултатите от четвъртото издание на годишното изследване на Transparency International - Световен корупционен барометър за 2006 година.

   България е включена за четвърти път в изследването на Transparency International. През 2003 година първо място в Световния корупционен барометър заема корупцията сред политическите партии. През 2004 и 2005 година най-висок е индексът на корупция при митниците със стойност 4,5.
   През 2006 година водещо място в изследването за България заема корупцията в съдебната система (индекс 4,4), политическите партии (индекс 4,3), парламента (индекс 4,2) и здравеопазването (индекс 4,2).
   Секторите и институциите, върху които корупцията оказва най-сериозно въздействие, са: съдебната система (според 75% от гражданите), политическите партии (73%), здравеопазването (72%) и парламента (72%). Това се сферите в България, които традиционно се възприемат като най-силно засегнати от корупция. Следва да се отбележи, че при сравнение на данните с предишните години се наблюдава тенденция на намаляване на отрицателните оценки за тяхната дейност. Същата положителна тенденция се наблюдава и при оценките относно полицията (намаление от 72% през 2005 година на 61% през 2006 година) и бизнеса (намаление от 63% през 2005 година на 61% през 2006 година).

Повече информация за изследването можете да откриете тук. повече


05.11.2006
Асоциация "Прозрачност без граници" оповести на пресконференция днес резултатите от Индекс за възприятие на корупцията за 2006 година на Transparency International

         България е на 57-мо място с коефициент 4.0 в Индекса за възприятие на корупцията за 2006 година на най-голямата световна коалиция за борба с корупцията Transparency International        Днес Transparency International представя своя Индекс за възприятие на корупцията за 2006 година. Индексът определя нивото на корупция в дадена страна според начина, по който то се възприема от представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и експерти от изследваните държави. Тазгодишният Индекс включва общо 163 държави и е най-големият по обхват до момента.

         Индексът подрежда България на 57-мо място сред изследваните държави с коефициент 4.0. Страната запазва резултата си от 2005 година, когато беше на 55-то място от общо 159 държави. България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година със стойност 2.9 пункта, като оттогава стойностите на индекса й бавно, но стабилно се повишават.

          С най-добър резултат са Финландия, Исландия и Нова Зеландия с показател 9.6 при максимален коефициент 10. Сред страните с най-ниско ниво на корупция според Индекса са още Дания, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур и Австралия.

           Корупционният индекс е базиран на данни относно корупцията, получени от изследвания, проведени от авторитетни международни институции. При определяне на Индекса за България през 2006 година са използвани 7 източника. Сред тях са изследвания на Световния икономически форум, Икономист интелиджънс юнит, Freedom House, IMD International - Институт за управленско развитие, Международната група за търговия, Центъра за изследване на световните пазари.

            За повече информация относно Индекса моля вижте тук.

 повече


03.10.2006
Transparency International оповести резултатите от изследването Индекс за предлагане на подкупи за 2006 година

        Индексът за предлагане на подкупи (Bribe Payers Index) за 2006 година представлява класиране на 30 водещи по износ страни, подредени в зависимост от съществуващата склонност сред компаниите със седалище в тях да предлагат подкупи в чужбина. То е базирано на отговорите на 11 232 представители на ръководни звена на компании в 125 страни, като са изследвани мненията им относно бизнес практиките, използвани от чуждестранните фирми в техните страни. За да бъдат изследвани тенденциите за предлагане на подкупи в световен мащаб, на служителите бяха зададени въпроси за наличието на предразположение у чуждестранните фирми, осъществяващи по-голямата част от бизнес начинанията в техните страни да предлагат недокументирани допълнителни суми или подкупи. Изследването е анонимно.
          Можете да намерите повече информация за изследването в приложеното тук съобщение до медиите.
 повече


02.10.2006
В съобщение до медиите Асоциация "Прозрачност без граници" изразява тревога от липсата на готовност на кандидатите за президент да предоставят информация за финансирането на предизборните си кампании

В началото на месец септември 2006 година Асоциация “Прозрачност без граници” анонсира инициативата си за провеждане на независим граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избиране на президент и вицепрезидент на Република България. Основната цел на кампанията е да бъде упражнен обществен контрол, както и да бъдат насърчени участниците в политическия процес да спазват принципите на прозрачност, отчетност и почтеност при финансиране на политическата дейност.

Непосредствено след официалното начало на предизборната кампания на 19 септември 2006 година Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати писма до всички регистрирани кандидат-президентски двойки, с които ги покани да се включат в инициативата. Към писмата бяха приложени проекти на Декларация за почтеност, Договори за дарение (от физически и юридически лица) и Правила за провеждане на мониторинга, които дават информация за наблюдението и ангажират кандидатите да спазват българското законодателство и утвърдените международни стандарти при финансиране на предизборни кампании.

Към настоящия момент – две седмици след началото на предизборната кампания – не е получен отговор от нито един от регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на Република България.

Асоциация “Прозрачност без граници” изразява своята тревога от липсата на готовност и желание на кандидатите да предоставят официален достъп на граждански организации до информацията, свързана с финансирането на настоящата кандидат-президентска кампания. Асоциация “Прозрачност без граници” счита, че липсата на отговор относно предложената инициатива е показател за все още ниското ниво на прозрачност при финансирането на политическата дейност в страната.
 повече


19.09.2006
Асоциация "Прозрачност без граници" оповести резултатите от оценяващо изследване за прилагането на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация

           Изследването е проведено от Асоциация "Прозрачност без граници" в периода 15 - 30 август 2006 година сред административни служители в редица министерства, агенции, областни и общински администрации. То е първият етап от по-широко проучване за прозрачността и почтеността в държавната администрация. Изледването предоставя информация за мнението на служителите в държавната администрация относно провежданите реформи и ефективността на приложението на Програмата за прозрачност в дейността на държавната администрация.

            Моля, вижте прикаченото тук резюме на изследването. повече


10.09.2006
Стартира Център за правна консултация на пострадали от корупция - нова уникална инициатива на Transparency International - България

Днес Tranasparency International - България обяви стартирането на своята инициатива Център за правна консултация на пострадали от корупция, чиято дейност включва безплатна правна и практическа помощ на граждани, които са пострадали или са станали свидетели на корумпирано поведение и са проявили решимост да сезират компетентните държавни органи. Телефонът на центъра е . За повече информация можете да видите приложените по-долу:

Информация за медиите

Представяне на Центъра повече


10.09.2006
Асоциация "Прозрачност без граници" ще осъществява мониторинг за прозрачност на финансирането на кампанията за избор на президент и вицепрезидент на Република България

            В рамките на периода септември – октомври 2006 година Асоциация "Прозрачност без граници" ще осъществи независим граждански мониторинг на финансирането на кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България. Инициативата е част от проекта “Повишаване на прозрачността при финансиране на предизборни кампании в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в София.

              За повече подробности моля вижте приложените информация за медиите и представяне на проекта.

              Повече информация за проекта можете да получите тук.
 повече


29.08.2006
Асоциация "Прозрачност без граници" не бе допусната като независим наблюдател на дейността на междуведомствената работна група за предоговаряне на клаузите на договора за отдаване на концесия на АМ „Тракия”
 

Асоциация „Прозрачност без граници” не получи достъп като независим наблюдател на дейността на междуведомствената работна група за предоговаряне на клаузите на договора за отдаване на концесия на АМ „Тракия”, въпреки изпратено официално искане до министър Асен Гагаузов на 4 август 2006 г. 

В отговора си до асоциацията от 25 август 2006 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройство посочва като основание за отхвърляне на искането, обсъждането на въпроси с търговски и финансов характер, като и желанието на преговарящите, разговорите да бъдат конфиденциални.

Асоциацията не приема аргументите за конфиденциалност на преговорите като основание за отхвърляне на нейното искане, тъй като в писмото си до министъра изрично бе предложено нейните представители, участващи в работната група, да подпишат споразумение за конфиденциалност и неразпространение на информацията. 

Асоциация „Прозрачност без граници” изразява тревогата си от факта, че преговорите за отдаване на магистрала Тракия на концесия продължават да бъдат непрозрачни, както и че министерството не допуска представители на гражданското общество до наблюдение на действията на администрацията по въпроси от голям обществен интерес.

 


 повече


03.08.2006
Писмо от Асоциация "Прозрачност без граници" до Министър Асен Гагаузов

В свое писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Асен Гагаузов от 4 август 2006 г., Асоциация “Прозрачност без граници” изрази желание да участва в новосформираната междуведомствена група по казуса с магистрала “Тракия” със статут на наблюдател.
 повече


17.07.2006
Асоциация "Прозрачност без граници" организира студентски стаж

Асоциация "Прозрачност без граници" организира студентски стаж за периода септември - декември 2006 г. за студенти в трети и четвърти курс на специалност "право". Стажът е част от стартиращата инициатива "Център за правна конултация на пострадали от корупция", чиято основна цел е да предостави възможност на гражданите да вземат активно участие в борбата с корупцията чрез предоставяне на правна помощ в подкрепа на техните усилия за възмездяване на корупционни престъпления от страна на обществени институции или техни служители.

Тук можете да изтеглите подробна информация за стажа, както и резюме на проекта, в рамките на които предстои неговото провеждане. повече


02.07.2006
Международна конференция "Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие"
Асоциация "Прозрачност без граници" организира международна конференция на тема "Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие", която ще се проведе от 8.30 часа на 3 януари 2006 година в зала "Александър", хотел "Радисън САС".

Моля вижте прикачените инфомация за медиите и програма на конференцията за повече информация относно събитието. повече


21.06.2006
Национална кръгла маса "Вещите лица в България - етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност"

Събитието се организира от Асоциация "Прозрачност без граници" и е част от проекта "Граждански контрол върху дейността на вещите лица", осъществяван в рамките на Инициатива за укрепване на съдебната система в България, с финансовата подкрепа на Американска агенция за международно развитие (USAID).

Oсновен фокус на дискусиите в националната кръгла маса са дефицитите в нормативната база и практиката при предлагане и подбор на вещи лица, както и наличието на етични стандарти и други механизми за контрол върху тяхната работа. Участие в националната кръгла маса взеха представители на съдилищата, представители на съдебната власт, на професионални организации и медиите.

В рамките на организираната кръгла маса бе представена рамка на модел за ефективен контрол върху работата на вещите лица, разработена от експертен екип на Асоциация “Прозрачност без граници” на базата на серия от правни и социологически изследвания. Целта на изработения модел е да предостави за обсъждане набор от етични стандарти и модел за взаимодействие между съда и професионалните организации при избор и контрол върху дейността на вещите лица.

Програмата на събитието може да бъде изтеглена от тук.
 повече


11.05.2006
Асоциация "Прозрачност без граници" организира обучителен модул "Парите в политиката: повишаване на прозрачността и отчетността"

Предстоящото събитие е част от проекта “Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие”, който Асоциация “Прозрачност без граници” осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Той ще се проведе в рамките на четвъртата обучителна сесия на Българското училище за политика.

Участие в него ще вземат представители на политическите партии, на неправителствени организации и медии. Първата част от обучението се състои от въвеждащ модул, който е в работен формат. Централно събитие в планираното обучение е семинарът “Парите в политиката: повишаване на прозрачността и отчетността”, който ще се проведе на 13 май 2006 година в зала “Средец” на хотел “Шератон” в съответствие с приложената програма.

С провеждането на настоящия обучителен модул Асоциация “Прозрачност без граници” цели да съдейства за изграждането на капацитет у представителите на политическите партии за прилагане на ефективни механизми за противодействие на политическата корупция. Участниците в семинара ще бъдат запознати с утвърдените международни стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност в процеса на финансиране на политическите партии.

Можете да изтеглите програмата на събитето от тук.

 
 повече


17.04.2006
Национален форум “Глобален договор +3 Бизнесът срещу корупцията”, под патронажа на Н. Пр. Георги Първанов, президент на Република България

На 18 април 2006 г., в хотел “Шератон” бе проведен Национален форум “Глобален договор +3 Бизнесът срещу корупцията”, под патронажа на Н. Пр. Георги Първанов, президент на Република България.

Организатори на форума са Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Асоциация “Прозрачност без граници” – българското представителство на  Transparency International, съвместно с Българската международна бизнес асоциация (БИБА), Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Националното сдружение на общините (НСОРБ).

Участие във форума взеха г-н Нийл Буне, постоянен координатор на ООН за България; г-н Бойко Великов, председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията; г-жа Югет Лабел, президент на Transparency International; г-н Мануел Ескудеро, представител на офиса на Глобалния договор, Ню Йорк; д-р Красимир Мирев, председател на НСОРБ; г-жа Саша Безуханова, президент на БИБА; г-н Максим Бехар, председател на БФБЛ; г-н Огнян Минчев, председател на Управителния съвет на Асоциация “Прозрачност без граници”; г-жа Елена Панова представител на ПРООН България и др.

Повече за проведения форум можете да прочетете в съобщението за медиите тук

31.01.2006
Световен доклад за корупцията на Transparency International за 2006 г.

Днес – 1 февруари, Transparency International публикува своя годишен доклад за корупцията за 2006 г. Основен проблем, върху който се акцентира в тазгодишния доклад, е корупцията в здравеопазването и негативните резултати от нея. Резюме на доклада, както и кратка информация за медиите, можете да прочетете тук.
 повече


11.01.2006
Писмо на TI-България до Министър-председателя Сергей Станишев във връзка с изработването на Стратегията за прозрачно управление и превенция и противодействие на корупцията

Transparency International – България изпрати писмо до Министър-председателя на Република България във връзка с разработването на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2006 – 2008 година и Програмата за нейното изпълнение за 2006 година. Копие от писмото е изпратено и до г-н Георги Петканов, Министър на правосъдието и до г-жа Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси.

Прилагаме и пълния текст на писмото:
 
 повече

|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 29718 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions