Transparancy International - Bulgaria


За Нас
Програми
Изследвания
Новини и събития
Стажантска програма
ACRC
ALAC
Асоциация "Прозрачност без граници"

Transparency International (TI) е политически безпристрастна коалиция с идеална цел, която осъществява дейността си посредством разширяващата се мрежа от национални представителства. Целта на организацията е да мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, както и представители на академичните и правителствените среди в опитите си да намали корупцията на национално, регионално и международно равнище.

Учредена през 1993 г., TI в момента разполага с над 90 Национални представителства по цял свят и Международен Секретариат в Берлин, Германия. Основател на организацията е д-р Питър Айгън, а Председател на Борда на директорите на TI е г-жа Югет Лабел. Председател на Международния надзорен съвет на ТI е г-н Камал Хюсеин.

Асоциация “Прозрачност без граници” е учредена през юни 1998 г. като българското национално представителство на Transparency International и изцяло съобразява дейността си с основните принципи на коалицията. Това е първото национално представителство, учредено в Югоизточна Европа.

Сред учредителите на Асоциацията са имената на изтъкнати личности от всички области на обществения живот: учени, журналисти, адвокати, съдии, представители на неправителствените организации, на бизнеса и финансовите среди, както и народни представители от всички парламентарни групи.

Мисията на Асоциация “Прозрачност без граници”, произтичаща от статута й на българско представителство на Transparency International, е обединяването на усилията на държавните институции, местните власти, представителите на гражданското общество, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната.

Основен приоритет в работата на Асоциацията е инициирането и прилагането на методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнище. При осъществяването на своята дейност ние се ръководим от фундаменталните принципи на световната коалиция, от която сме част, като не назоваваме имена и не атакуваме отделни личности.

Основните цели и задачи на Асоциацията са:

 • Провеждане на изследователски инициативи по проблемите на корупцията, чрез мобилизиране усилията на учени, общественици и експерти в съответните области.
 • Системно набиране, представяне и разпространение на необходимата аналитична информация сред държавните институции и граждански организации.
 • Разработване, тестване и осъществяване на разнообразни граждански инициативи и проекти, насочени към намаляване на корупцията.
 • Предлагане на експертна и техническа помощ за различни граждански инициативи, насочени към противодействие на корупцията.
 • Изграждане и поддържане на контактна мрежа от международни и национални партньорски и донорски организации, занимаващи се с подобни проблеми.
 • Дългосрочно сътрудничество с централната и местните власти, експерти в държавната администрация и неправителствени организации с подобна насоченост с цел създаване на стабилна мрежа от обществени коалиции, работещи по проблемите на борбата с корупцията.

Пет години след създаването си, Асоциация “Прозрачност без граници” разполага с широк кръг от съмишленици и може да разчита на голям брой независими експерти от различни области на науката и обществения живот. Бяха установени необходимите контакти с широката общественост, а Асоциацията си спечели име на уважавана и стабилна организация. Понастоящем TI–България се ползва със съществено присъствие в българското публично пространство, създала е мрежа от независими експерти и доброволци, издала е редица обзорни материали, и е успяла да извоюва мястото си сред 20-те най-активни неправителствени организации в страната.

Асоциация “Прозрачност без граници” се придържа и спазва визията, ценностите и водещите принципи на движението Transparency International

Нашата Визия

Свят в който правителствата, политиката, бизнеса, гражданското общество и всекидневния живот на хората са свободни от корупция.

Нашите ценности

 • прозрачност
 • отчетност
 • почтеност
 • солидарност
 • решителност
 • справедливост
 • демокрация

Нашите водещи принципи

Ние сме гражданска организация посветена на спазването на следните принципи:

 1. Като коалиция, ние ще работим в сътрудничество с всички индивиди и групи, с корпорации и организации с комерсиална и идеална цел, както и с правителства и международни институции отдадени на борбата срещу корупцията, в подчинение политиките и приоритетите установени от нашите ръководни структури.
 2. Ние обещаваме да бъдем отворени, честни и отговорни в отношенията си с всеки с когото работим, както и помежду ни.
 3. В работата си ще бъдем демократични и политически необвързани.
 4. Ще осъждаме подкупничеството и корупцията остро и решително където бъдат открити въпреки, че ние самите не се стремим към изобличаване на отделни случаи на корупция.
 5. Позициите, които заемаме ще се основават на стабилен, обективен и професионален анализ и високи изследователски стандарти.
 6. Няма да приемаме финансиране, което би компрометирало способността ни да се отнасяме към проблемите свободно, задълбочено и обективно.
 7. Ще предоставяме точни и навременни отчети за дейността си на нашите партньори.
 8. Ще зачитаме и ще поощряваме зачитането на основните права и свободи.
 9. Ние сме ангажирани в изграждането и работата с национални клонове по целия свят.
 10. Ние ще се борим за балансирано и разнообразно представителство в нашите ръководни структури.

Прага, 6 октомври 2001 г.
|  За нас  Програми и проекти  Изследвания и публикации  Новини  Стажантска програма  ACRC  ALAC  |
Aдрес: Пощенска кутия No 72, Tелефони: , , Факс:
Е-mail: ,
2004© Transparency International Bulgaria - Видян 27721 пъти.
Сайтът е създаден от Magic Solutions